ابزار کاهش حجم هایل HTML

بهینه سازی برای موتورهای جستجو
معرفی اپلیکیشن قبولی

کاهش حجم HTMLEnter your HTML code to compress:Add up to 10 multiple HTML files (Size Limit: 2MB per file)
معرفی اپلیکیشن قبولی

درباره کاهش حجم HTML

Enter more information about the HTML Compressor tool!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.