ساخت آسان تگ متا

بهینه سازی برای موتورهای جستجو
معرفی اپلیکیشن قبولی

ساخت تگ متا

موضوع سایت
توضیحات سایت
کلمات کلیدی سایت(جداشده به وسیله کما(
ربات ها بتوانند سایت شما را اندکس کنند
به ربات ها اجازه داده شود تا لینک ها را Follow کنند
انکودینگ کاراکتر های وب سایت
زبان اصلی وب سایت شما چیست

(متا تگ های اختیاری)

متور جستجو باید این صفحه را مجددا بازدید کند بعد از     روز.


نویسنده:معرفی اپلیکیشن قبولی

درباره ساخت تگ متا