بررسی موزرنک (Mozrank)

بهینه سازی برای موتورهای جستجو
معرفی اپلیکیشن قبولی

بررسی موزرنک (Mozrank)


آدرس وب سایت را وارد کنیدمعرفی اپلیکیشن قبولی

درباره بررسی موزرنک (Mozrank)

موزرنک چیست؟

 

موزرنک یک مولفه است برای میزان محبوبیت یک لینک است. این امتیاز بیانگر اهمیت یک صفحه وب در اینترنت می باشد. امتیاز یک صفجه  وب بر اساس تعداد و کیفیت لینک هایی که از وب سایت های دیگر به آن لینک شده اند محاسبه می شود. هرچقدر کیفیت لینک ورودی بالاتر باشد، صفحه وب امتیاز بالاتری را در موزرنک بدست می آورد.

 

امتیاز موزرنک چگونه محاسبه می شود؟

 

موزرنک این امتیاز را بر اساس یک مقیاس لگاریتمی حساب می کند که این عدد ین ۰ تا ۱۰ است. پس به دلیل استفاده از مقیاسی لگاریتمی بهبود امتیاز از ۳ به ۴ خیلی آسان تر است از بهبود امتیاز ۷ به ۸. امتیاز موزرنکی که به عنوان امتاز متوسط در بین صفحات وب محسوب می شود حدود ۳ است.

 

چطور می توان موزرنک را بهبود بخشید؟

 

برای بهبود موزرنک یک وب ساید می تواند تعداد زیادی لینک از وب سایت های تقریبا محبوب داشده باشد و یا تعداد کمی لینک از وب سایت های خیلی محبوب.

 

 

اعتبار دامنه چیست؟

 

اعتبار دامنه امتیازی است که از طرف شرکت Moz به دامنه ها داده می شود. این امتیاز می تواند از ۱ تا ۱۰۰ باشد و بیانگر این است که یک وب سایت به چه صورت در موتور های جستجو رتبه بندی می شود. شما می توانید از این ابراز برای بررسی رقبای خود استفاده کنید و یا قدرت دامنه خود را به مرور زمان تحت بررسی قرار دهید. این امتیاز با استفاده از سایر معیار های Moz از قبیل لینک ها به دامنه، تعداد کل لینک ها، موزرنک، موزتراست و سایر مولفه های موز محاسبه می شود.

 

مقایسه اعتبار دامنه و اعتبار صفحه:

 

اعتبار دامنه امتیازی است که به کل دامنهداده می شود که شامل تمامی اجزای دامنه است ولی امتیاز داده شده به در اعتبار صفحه امتیازی است که به یک صفحه خاص از وب سایت شما داده شده.