بررسی حرفه ای وضعیت سرقت ا ادبی

بهینه سازی برای موتورهای جستجو
معرفی اپلیکیشن قبولی

بررسی سرقت ادبی

متن خود را در یاکس زیر وارد کنید تا از نظر سرقت ادبی بررسی شود.حد اکثر 1000 محدودیت تعداد کلمات در هر جستجو.
تعداد کل کلمات: 0

Checking...

معرفی اپلیکیشن قبولی

درباره بررسی سرقت ادبی

بررسی سرقت ادبی چگونه کار می کند؟

 

متی که شما واد کردید با دقت اسکن می شود و با نتایج یافت شده بر روی وب مقایسه کامل می شود. در صورتی که متن شما از جایی کپی نشده باشد، ابزار به شما اعلام می کند که متن وارد شده منحصر به فرد است. در صورتی که بخشی یا همه متن وارد شده سرقت ادبی باشد، ابزار نسبت به هر جمله این موضوع را به شما اعلام می کند.