اشتراک ویژه

بهینه سازی برای موتورهای جستجو

از افراد علاقه مند به سئو تا شرکت های فعال در زمینه سئو
ما پکیجی برای همه داریم

سئو دوست

مناسب علاقه مندان سئو

۱۰۰ هزار
 • گزارش کامل سئو وب سایت

 • پیشنهاد کلمات کلیدی پیشرفته

سئو کار

مناسب افراد فعال در سئو

۳۰۰ هزار
 • گزارش کامل سئو وب سایت

 • پیشنهاد کلمات کلیدی پیشرفته

سئو شرکت

مخصوص شرکت های فعال سئو

۹۹۰ هزار
 • گزارش کامل سئو وب سایت

 • پیشنهاد کلمات کلیدی پیشرفته

1) سئو دوست

مناسب علاقه مندان سئو

 • گزارش کامل سئو وب سایت
 • پیشنهاد کلمات کلیدی پیشرفته
۱۰۰ هزار

2) سئو کار

مناسب افراد فعال در سئو

 • گزارش کامل سئو وب سایت
 • پیشنهاد کلمات کلیدی پیشرفته
۳۰۰ هزار

3) سئو شرکت

مخصوص شرکت های فعال سئو

 • گزارش کامل سئو وب سایت
 • پیشنهاد کلمات کلیدی پیشرفته
۹۹۰ هزار